Количка 0
0,00 лв.

Математика за 6. клас (Архимед)

От: Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

Налично на склад – доставка между 1-5 дни
SKU
АРХ6171
19,80 лв.

В съдържанието са включени следните теми:

- Входно ниво;
- Геометрични фигури и тела;
- Рационални числа;
- Степенуване;
- Уравнения;
- Пропорции;
- Елементи от вероятности и статистика;
- Изходно ниво.

Изданието е актуално за новата учебна програма 2022/2023 г.

Настоящото издание е одобрено от МОН и е съобразено с актуалната учебна програма.

В съдържанието са включени следните теми:

* Входно ниво
- Действия с дроби
- Част от число. Процент
- Геометрични фигури
- Примерен тест с решения
- Входно ниво
* Геометрични фигури и тела
- Окръжност. Дължина на окръжност
- Окръжност. Дължина на окръжност. Упражнение
- Дължина на окръжност. Практически задачи. Упражнение
- Кръг. Лице на кръг
- Лице на кръг. Упражнение
- Многоъгълник. Правилен многоъгълник
- Лице на многоъгълник
- Призма. Правилна призма
- Права призма. Упражнение
- Лице на повърхнина на права призма
- Лице на повърхнина на права призма. Упражнение
- Обем на права призма
- Обем и повърхнина на права призма. Упражнение
- Пирамида. Правилна пирамида
- Правилна пирамида. Упражнение
- Лице на повърхнина на правилна пирамида
- Лице на повърхнина на правилна пирамида. Упражнение
- Изработване на модели на геометрични тела. Практическа работа. Упражнение
- Обем на правилна пирамида
- Обем и повърхнина на правилна пирамида. Упражнение
- Обобщение на темата "Геометрични фигури и ръбести тела"
- Геометрични фигури и ръбести тела.Тест № 1, Тест № 2
- Прав кръгов цилиндър
- Лице на повърхнина на прав кръгов цилиндър
- Обем на прав кръгов цилиндър
- Прав кръгов конус
- Лице на повърхнина на прав кръгов конус
- Лице на повърхнина на прав кръгов конус. Упражнение
- Обем на прав кръгов конус
- Сфера. Лице на повърхнина на сфера
- Кълбо. Обем на кълбо
- Повърхнина и обем на кълбо. Упражнение
- Валчести тела. Практически задачи. Упражнение
- Обобщение на темата "Валчести тела"
- Тест върху темата "Валчести тела"
* Рационални числа
- Положителни и отрицателни числа.
- Множество на рационални числа
- Изобразяване на рационалните числа върху числовата ос
- Противоположни числа. Абсолютна стойност (модул) на рационално число
- Модул на рационални числа. Упражнение
- Сравняване на рационални числа
- Събиране на рационални числа с еднакви знаци
- Събиране на рационални числа с различни знаци Свойства на събирането
- Изваждане на рационални числа
- Събиране и изваждане на рационални числа. Разкриване на скоби
- Алгебричен сбор
- Алгебричен сбор. Упражнение
- Намиране на неизвестно събираемо
- Умножение на рационални числа
- Свойства на умножението
- Събиране, изваждане и умножение на рационални числа. Упражнение
- Деление на рационални числа. Свойства
- Деление на рационални числа. Свойства. Упражнение
- Умножение и деление на рационални числа. Упражнение
- Намиране на неизвестен множител
- Действия с рационални числа. Упражнение
- Декартова координатна система. Координати на точка
- Декартова координатна система. Упражнение
- Построяване на симетрични точки на дадена точка спрямо началото и осите на координатната система
- Обобщение на темата "Рационални числа"
- Обобщение на темата "Рационални числа". Продължение
- Тест върху темата "Рационални числа"
* Степенуване
- Действие степенуване с естествен степенен показател
- Числови изрази, съдържащи степени
- Намиране на неизвестни компоненти при действие степенуване
- Умножение на степени с равни основи
- Деление на степени с равни основи
- Намиране на числена стойност на изрази, съдържащи степени
- Степенуване на произведение
- Степенуване на частно
- Степенуване на степен
- Действия със степени. Упражнение
- Степенуване на рационални числа
- Степен с нулев показател и степен с цял показател
- Степен с цял показател. Упражнение
- Стандартен запис на число
- Питагорова теорема - приложение на степените
- Питагорова теорема. Упражнение
- Обобщение на темата "Степенуване"
- Тест върху темата "Степенуване"
* Уравнения
- Числови равенства. Свойства
- Уравнения от вида a . x + b = 0 (a ≠ 0)
- Решаване на уравнения от вида a . x + b = 0 (a ≠ 0). Упражнение
- Правила за решаване на уравнения
- Решаване на уравнения. Упражнение № 1
- Решаване на уравнения. Упражнение № 2
- Моделиране с уравнения от вида a . x + b = 0 (a ≠ 0)
- Текстови задачи, които се решават с уравнения от вида a . x + b = 0 (a ≠ 0)
- Практически задачи, които се решават с уравнения
- Решаване на текстови задачи от движение
- Обобщение на темата "Уравнения"
- Тест върху темата "Уравнения"
* Пропорции
- Отношение. Пропорция
- Пропорционалност. Коефициент на пропорционалност
- Основно свойство на пропорциите
- Свойства на пропорциите
- Приложение на пропорциите
- Отношението a : b : c. Упражнение
- Права пропорционалност
- Права пропорционалност. Графика
- Обратна пропорционалност. Графика
- Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики
- Разчитане на данни, представени чрез кръгова диаграма
- Обобщение на темата "Пропорции"
- Тест върху темата "Пропорции"
* Елементи от вероятности и статистика
- Множества. Елементи
- Множества. Подмножества
- Множества и операции с тях. Графично представяне на множества
- Случайно събитие
- Вероятност на случайно събитие като отношение на възможности
- Вероятност на случайно събитие. Упражнение
- Описание на данни - средноаритметично
- Таблично или графично представяне на данни
- Организиране и представяне на данни
- Графични или таблични представяния на едни и същи данни. Упражнение
- Обобщение на темата "Елементи от вероятности и статистика"
* Изходно ниво
- Ръбести тела (преговор)
- Валчести тела (преговор)
- Рационални числа (преговор)
- Степени (преговор)
- Уравнения (преговор)
- Пропорции (преговор)
- Изходно ниво. Тест с решения
- Изходно ниво
* Отговори

В края на учебника ще намерите отговори на всички задачи в него. 

Изданието е актуално за новата учебна програма 2022/2023 г.

Повече информация
ISBN 9789547792128
Тегло 0.500000
Цветност цветна
Корица мека
Размери 21x26
Брой страници 280
Дата на издаване 2017 г.
Език български
Напишете вашето мнение
Вие оценявате:Математика за 6. клас (Архимед)
Вашият рейтинг