„Васил Левски (Дяконът)” от Захарий Стоянов е една непреходна книга за Апостола на свободата. Първото издание е от далечната 1883 г., отпечатано в Източнорумелийската печатница на Едуар Дионне. Заедно с това тя е първата българска биография на Апостола, първо докосване до истинския профил на големия български революционер и демократ Васил Левски.

В тази статия ви представяме няколко цитата от книгата.


***
Смело можем да предположим, че ако на Левски на мястото беше който и да е, то неговият кураж и надеждите му щяха да се разбият още в началото
на неравната борба. Човек, който захваща от а, б, против когото е всичко – такава смелост, такава вяра в бъдещето!

***
......български бунтовник, който е носел на гърба си цяла България, който с две неосторожни думи е можел да метне въжето на хиляди българи, от всякого се
е вардил да говори за своите велики планове и тайни намерения.

***
Всички тия митарства: калугерска килия и черни броеници, абаджийската игла и напръстникът, чуждата врата и „чорбаджийските поучения“, наместо да убият и задушат буйната натура и нейните пламенни мечтания – нещо, което е възможно само с обикновените смъртни и слаби същества,
напротив, още повече укрепили Василя и го въоръжили към всичко, що пъпле и се стреми да угнетява неговите бедни братя.

***
И така, наш Васил бърже крачел към пълната си възраст, лицемерничел калугерски, показвал се, че храни ненавист към мирското грешно блато; но под черното расо горял силен огън.

***
Ако Левски се беше родил не в мрачната епоха на нашето минало, то той щеше да бъде друг човек, а не бунтовник, към други неща щеше да употреби своя талант.

***
Хора, които от сърце и душа преследват една цел, не закъсняват да я постигнат рано или късно.

***
Но вътрешно той се решил вече, че е време да дойде до крайности, да хвърли маската на калугерското лицемерие и да обяви борба против своите глупави съвременници.

***
А Левски плувал геройски над безсъзнателните и заблудени свои съотечественици. Подсмивал се той над техните вярвания и понятия, смело вървял по своя начертан път, пред никого не лицемерничал, от нищо свято и заветно не се боял.

***
На нашето чело е изписано: „Чиста свобода или юнашка смърт!“.
Решавайте се сега по-скоро да ни кажете „с назе ли сте“ или „против назе“, защото хиляди юнаци очакват отговора ви.

***
Съставили се комитети, избрали се председатели; секретари и касиери, наредили се тайни пощи и полиция, определила се изпълнителна власт, сипнали се пожертвования, името на Дякона станало по-популярно, отколкото на султана и на вселенския патриарх.