"Искам да покажа силата на родовите ни корени и могъществото на родовото дърво"

Интервю с Веселина Кожухарова по повод излизането на романа "До четвърто коляно"

 

 

Веселина Кожухарова е родена в Горна Оряховица. Цялата си кариера тя посвещава на музиката като вокален педагог, ръководител на хорове, вокални групи, основател на частно музикално училище. Творчеството ѝ включва текстове и музика на песни, пиеси и мюзикъли. Има издадени четири книги, в които умело преплита многоликите  пъстри  нишки на фолклора с богатата душевност на българите.

 

Г-жо Кожухарова, в началото на октомври излиза книгата ви - „До четвърто коляно“. Кои са основните теми и проблеми, които разглеждате в романа?

Темата на романа е свързана със съдбата на четири жени, между които на пръв поглед има странна, енигматична връзка, предавана от майка на дъщеря в продължение на четири поколения. Сюжетът е изграден върху основната идея за хора с необикновени дарби и способности, почерпили ги от вярата в Бога, от природата с нейните удивителни скрити сили, от земята, която ражда изобилно и дарява щедро с плодовете си само тези, които умеят да „слушат и чуват“ нейните тайнствени заръки, от водата с живителната ѝ сила, която отмива всичко, нарушаващо красотата и хармонията. Тези четири персонажи не са идеализирани: сюжетът разкрива трудната им съдба, която никога не успява да ги прекърши, защото те владеят тайнствени редки умения, с които превръщат страданието в радост, отчаянието – в надежда, загубите (безвъзвратните дори!) – в мъдрост и опит. „Опората“ в изграждането на четирите женски образи е една: човешките добродетели. Всъщност темата е единна, но проблемите, подобно на бавно разлиствани страници, са многообразни и варират в широки граници със сложно преплитане.

 

Вие, освен писател, сте и музикален педагог. Как съчетавате преподаването с писането?

         Не ми се налага да ги съчетавам: те у мен са едно цяло. Да, музикален педагог съм по професия, но за мен и словото е музика, защото словото „озвучава“ мислите ми. Когато има съзвучие (ἁρμονία) между мисъл и слово, това за мен също е музика. Дълго време не се осмелявах да запиша с думи мислите си, боях се от отзивите на хората, които ме възприемаха само като музикален педагог. Когато написах първата си книга, плахо помолих кръстницата на моя син, която е филолог лингвист, да прочете ръкописа. Знаех колко е строга и взискателна и буквално треперех, че ще ме нахока как съм се осмелила на моите години и без филологическо образование да „писателствам“. Тя сякаш прочете мислите ми, защото започна с думите: „Не мисли какво ще говорят и какво ще пишат критиците. Искам да знаеш, че понякога талантът прилича на изворче, затиснато с камък. Водата блика от дън земя и като набере мощ, отхвърля камъчето и потича ручейче, което после става поток, а понякога – река. Ти си моето бликнало изворче! Пиши!“ Не знаех колко много съм се нуждаела от това насърчение, защото след първата книга в мен се раждаха нови и нови идеи и сюжети за книги. И продължих да пиша.

 

Действието в романа се развива през XIX век – преди Освобождението на България и малко след това. Защо избрахте този период?

Едва сега, когато ми задавате този въпрос, аз се запитах защо този период толкова ме вълнува и привлича? Мисля, че знам защо. Майка ми е родена в живописно селце, между Дряново и Царева ливада. Родната ѝ къща е забележителна: във възрожденски стил, двуетажна, просторна, с много прозорци, отвсякъде заобиколена от гори и старопланински „дипли“. Като дете гостувах на баба и дядо през лятото и ваканциите и още помня мириса на прясно окосена трева и виждам стелещата се над земята пара след летен дъжд. Още чувам стройния птичи „оркестър“ и слушам, кротнала се в скута на дядо, неговите песни. Майка ми, дългогодишен директор на детска градина, също е много музикална и сладкодумна, притежава забележителна памет и все още чудесно чувство за хумор. Пее народни песни и ми разказва (и до ден днешен, а е на 95 години!) историята на нейния род, на предците им, спомня си случки и събития, за които няма къде другаде да се прочете. Това предопредели интереса ми към възрожденския период, защото всички, за които слушах да ми разказват баба и мама, са били хора красиви и работливи, с чисти сърца и тежка съдба, чийто живот се включва в една верига с три звена: раждане, сватба и погребение. Поиска ми се да ги „нарисувам“ с думи, да ги „възпея“ с душата си и да опиша техните съдби. Понякога включвах и въображението си, за да запълня белите петна в историите им.

 

Героите в „До четвърто коляно“ владеят до съвършенство езика на българите от онова време. Как успяхте да пресъздадете речта толкова автентично?

         Ухото на музиканта е фино „записващо устройство“. Аз още помня как говореха баба и дядо, съседите и роднините ни, а и мама, разказвайки ми историите на цялата си рода, докъдето помни (а тя и до днес има поразително добра памет!), тя сякаш се сливаше с тях, говореше с езика им, предаваше репликите им, употребяваше пословици и поговорки, текстовете на песните, които пееха дядо и мама, бяха на езика, на който са се пеели някога. Този език и стил стана и мой, когато изграждах героите си.

 

Образите в книгата са изключително интересни и многопластови? Пред какви предизвикателства се изправихте при изграждането им?

С опасност думите ми да прозвучат странно, аз съм слугиня на образите, а не те на мен. Веднъж замислен като персонаж с определена роля, образът се развива по своята логика, която включва действия, поведение, реч, отношение към останалите герои в книгата. В повечето случаи героите в книгите ми сякаш сами избират пътя, по който трябва да тръгнат, а аз, като страничен наблюдател, само ги следвам докато вървят по него. Никога не показвам отношение към техните постъпки. Не ги осъждам, нито славословя. Многократно препрочитам текста на всяка глава, след като я напиша. После го оставям да „отлежи“ известно време и го чета като текст, написан сякаш от друг човек.

 

Какви са посланията, които искате да отправите към съвременния читател?

О, аз не съм авторитет, не съм мъдрец, нямам самочувствието да отправям послания към съвременния читател. Моето единствено желание е да опиша неописани съдби на хора, живели преди нас, да опиша добродетелното и злонравното, градивното и разрушителното, песенното и плачевното, радостното и скръбното, но преди всичко искам да покажа силата на родовите ни корени и могъществото на родовото дърво. Искам да „извикам“ чрез писаното слово, че ако родовата памет се затрие, ще линее българското племе, ще отслабва българската мощ. Аз вярвам, че и ние, българите, сме „народ избран, царско свещенство…“