Количка 0
0,00 лв.

Мартин Селигман

Мартин Селигман

Участник съм в движение, наречено позитивна психология, осъществяващо важен прелом в психологията. Съпричастни към него са много учени и терапевти. През 1998 г., като председател на Американската психологична асоциация, аз призовах към благородната цел на психологията да бъде добавена една нова задача: изследването на онова, което придава стойност на живота, и създаването на условия за такъв живот. Разбирането на благополучието и създаването на благоприятстващи го условия е цел, коренно различна от разбирането на нещастието и премахването на препятстващите щастието условия. Понастоящем няколко хиляди души в различни краища на света работят за постигането на тези цели. В настоящата книга е представена тяхната история или поне нейната публична страна.

Трябва обаче да бъде показана и нейната лична страна. Позитивната психология прави хората по-щастливи. Преподаването и изследванията в сферата на позитивната психология, прилагането й в коучинга или психотерапията, обучението и възпитанието на деца според нейните принципи, обучаването на сержанти, които да помагат на войниците в посттравматичното израстване, срещите със специалисти в тази област и дори само четенето за позитивна психология правят хората по-щастливи. Не познавам хора, които да се радват на по-високо ниво на благополучие от занимаващите се с позитивна психология.

Самото й съдържание – щастие, поток, смисъл, любов, благодарност, постижения, израстване, добри междуличностни взаимоотношения – съставлява човешкото благоденствие. Разберете ли, че можете да имате повече от всичко това, животът ви ще се промени. Представата за благоденстващо в бъдещето човечество ще промени живота ви.

Книги на Мартин Селигман

За съжаление, към момента няма налични книги от автора.