Непознатото и далечното винаги изпълват сърцата на хората с трепетни очаквания. Те карат човешкия ум да се вълнува и трескаво да търси отговор на тайните, които го заобикалят. С новата си книга „Сигнал за живот“ Жозе Родригеш душ Сантуш извежда читателя от скучното ежедневие и събужда за нов живот поредица от въпросиЕто как сам авторът описва своите търсения:

Животът.

Нима във Вселената има по-голяма загадка? Колкото до основните въпроси, касаещи човешкия род, в тях винаги присъства темата за Бог, разбира се. Какво се случва, когато умрем? Дали Вселената е резултат от случайност? Дали краят идва със смъртта? Защо съществуваме? Какъв е смисълът на живота? Всеки, който познава творбите ми, знае, че често засягам тези проблеми. Бих могъл само бегло да ги спомена или пък да ги разнищя докрай, както в настоящия роман.

Живот, Бог, смърт. Изглеждат като различни понятия, но истината е, че имат една същност. Различните въпроси са просто възможни начини за завръщане към основната тема. Дали всичко е плод на случайност, или сме изправени пред начертан план? Възможно ли е Вселената и животът да са възникнали в резултат на чист късмет? А готови ли сме да приемем, че не е така? Съществува ли космически умисъл?

Загадката на живота е важна част от човешкото изумление пред въпросите за съществуването. За да я разкрием, ние, хората, трябва да разберем по-добре своето място в големия план. Дали то е съществено, както е предположил Птолемей, или незначително, както е смятал Коперник? Едно от решенията на загадката минава през откриването на живот извън нашата планета. Сами ли сме във Вселената, единственото убежище на живота ли сме, или пък земната биосфера е само една от многото, а Космосът е пълен с живот, който е неделима част от него и дори причината за съществуването му?

Сигнал за живот

Човечеството постига много от своя напредък, защото успява да разкрие някои от мистериите на Вселената. За част от тях обаче все още не са намерили отговорЗагадка остава сами ли сме във Вселената или там съществува и друг разум. С елегантност и лекотата на талантливото си перо Жозе Родригеш душ Сантуш споделя гледната си точка:

… Да, къде са? Вселената е огромна и много стара. На повече от тринадесет милиарда години. На земния живот са му били нужни между три и четири милиарда години, за да развие технологичен разум. Десет хиляди години са били достатъчни на човека, за да стъпи на Луната. Технологиите напредват главоломно. Само преди век хората са използвали телеграфа, основните източници на енергия били дървата и въглищата, а транспортът се свеждал до коне и карети. Днес сърфираме в интернет, имаме мобилни телефони с GPS, съществуват градове с милиони жители, чиито домове се захранват с ядрена енергия, и пътуваме навсякъде с автомобил или самолет. Щом всичко това се е случило само за един век, Лео, кажете ми какво ще бъде след хиляда или след милион години.

- Нашата цел е небето.

Ако искате да се впуснете в приключение и да станете част от различни научни теории и вълнуващи поврати, Сигнал за живот“ е вашият „космически кораб“. Заповядайте на борда!