Организатор на играта „ПОЗНАЙ И СПЕЧЕЛИ“ е Издателска къща „ХЕРМЕС“ ООД, Пловдив 4000, ул. „Богомил“ № 59; тел.: 0700 17 666; e-mail: order@hermesbooks.com.

1. Срок: Играта се провежда в периода от 27.08.2020 г. до 10.00 часа на 01.09.2020 г. Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това следва да бъде публикувано на www.hermesbooks.bg

2. Един от всички участвали ще спечели възможност да присъства на снимачния ден на трейлъра на романа "Сън" от Камелия Кучер. Снимките на трейлъра ще се проведат на 3 септември в град София. Ако победителят живее извън града, трябва да организира придвижването си до столицата. Организаторите поемат пътните разходи до и от София и организират транспорт до мястото на снимките.
Снимачният ден ще започне в 12,00 часа и победителят може да прецени колко време желае да остане. Ще има осигурен обяд.

3. Печелившият от играта ще бъде изтеглен чрез томбола на случаен принцип и обявен във Facebook страницата на ИК „Хермес“ след 10.00 часа на 1 септември (вторник) 2020 г.

4. Територия: ИГРАТА се организира и провежда на територията на Република България.

5. Участници: В играта може да участва всяко физическо лице, навършило 18 г. към датата на стартиране на играта, с постоянен адрес в Република България, публикувало коментар под публикацията на играта във фейсбук страницата на ИК „Хермес“ (https://tinyurl.com/ydcflrql)

6. В играта нямат право да участват служители на Организатора и членове на техните семейства.

7. Предоставяне на наградата: В деня на изтеглянето на печелившия участник, оторизиран представител на Организатора ще се свърже с него/нея за потвърждаване на личните данни и за да уточни получаването на наградата.

8. Участниците дават съгласието си при получаването на наградата да бъдат заснети или записани, а също така този запис да бъде използван от Организатора с рекламна цел, без да се дължи възнаграждение на спечелилия участник за това. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставените от тях контакти по време и във връзка с ИГРАТА. 

 

9. Всички награди са лични и Организаторът не носи отговорност за предоставянето им на трети лица.

10. Участникът не може да иска наградата да бъде разменяна, преотстъпвана или за нея да се получават пари или други облаги.

11. Ако победителят не може да присъства на снимачния ден, ще бъде избран друг.

13. Личните данни на участниците в играта ще бъдат използвани от Организатора само и единствено за осигуряване на нормалното получаване на спечелилия награда и ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът е регистриран съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. С регистрирането за участие в играта се счита, че участникът дава изричното си съгласие да предостави на Организатора съответните свои лични данни. След приключване на ИГРАТА и изпращането на наградите базата данни за всички участници ще бъде изтрита.

14. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите правила. Новите правила и изменения влизат в сила от датата на публикуването им на интернет адреса www.hermesbooks.bg.