Правилно или не съвсем, решението на родителите да настанят четирима тийнейджъри в частна психиатрична болница предизвиква поредица от трагични събития, стартирали с неглижиране и експерименти върху невинните им души. Тази история изважда на показ скандални социални норми, позволяващи косвено или директно по перверзен начин да отписваме различните в името на благото на всички останали. Поставяме подобни хора под съмнителна психиатрична опека или ги тикаме в затвори, където удобно ги скриваме от очите на обществото с идеята да ги „лекуваме“, но в крайна сметка ги подлагаме на безкрайно малтретиране. Залъгваме се, че това е най-доброто за тях, докато продължаваме с „нормалния“ си живот. Природата обаче е мъдра и едно такова уж добронамерено пренебрегване често води до опустошителни и трагични последствия, на които трябва да се сложи край.

Корупционни и откровено недобросъвестни практики в здравните заведения могат да имат траен негативен ефект върху живота на пациентите, техните семейства и обществото като цяло. Действието на Стъклени криле започва със съмнителната смърт на социален работник и самоубийството на едно от младите лица, поставени под психиатрична опека. Три години по-късно, след като здравното заведение е вече затворено, резултатът от „грижите“ и събитията в „Къщата” изплуват на повърхността под формата на убийства на служители, разпад на семейства и здравни работници, на които е позволено да продължават да вредят на други пациенти. Единственият начин да се коригират тези грешки е чрез разнищване на причините и промяна на системата, която ги е допуснала.

 

Автор на текста: Даниел Костов, книжарница "Хермес" - Бургас