„Малка книга за големите въпроси в мениджмънта“ обхваща 76 най-важни въпроса и техните отговори, формулирани на ясен и достъпен език. Събраните съвети могат да ви помогнат да станете най-добрия мениджър, който можете да бъдете, а ние ви представяме 7 ключови послания от книгата, свързани със самоуправлението, управлението на хора, проекти и организации.

1. Вярвайте в себе си – ако вие не си вярвате, защо другите да ви вярват?
2. Вие сте най-ценният си актив. Инвестирайте в професионалното, социалното и културното си развитие.
3. Бъдете отворени за нови идеи и за възможността в даден момент да сте допуснали грешка.
4. Опознайте служителите си, включително силните и слабите им страни и нещата, които харесват и не харесват. Подхождайте индивидуално към всеки. Осигурете възможности на всички служители да споделят идеите си.
5. Постоянно следете силните и слабите страни на организацията и възможностите и заплахите, пред които е изправена тя, особено вашето звено/екип.
6. Научете се да казвате „не“, особено на шефовете си.
7. Упражнявайте се да мислите една, три и пет години напред и развийте уменията си за стратегическо мислене.

Вижте повече в книгата на Д-р Джеймс Макграт и не пропускайте останалите заглавия в колекцията.

 

 

Д-р Джеймс Макграт получава диплома за счетоводител през 1976 г. Близо 30 години работи в частния и публичния сектор като счетоводител, одитор, финансов контрольор, старши мениджър и управленски консултант. През 1998 г. се присъединява към екипа на Университета на Централна Англия, където е курсов директор на магистърската програма „Образование и професионално развитие“ и преподава изследователски умения, както и мениджмънт и лидерство. 

Съавтор е на четири книги, сред които Малка книга за големите теории в мениджмънта (ИК „Хермес“, 2019 г.). Оттегля се от преподавателската дейност през 2012 г. и се посвещава изцяло на писането. Това е първата му самостоятелна книга, след което пише Малка книга за мъдростта на големите мениджъри (ИК „Хермес“, 2017 г.). Член на международно утвърдената Асоциация на сертифицираните счетоводители (ACCA). Притежава бакалавърска степен по политика, магистърска степен по образование и докторска степен по образование от Бирмингамския университет. Темата на дисертацията му е свързана с мениджмънт и лидерство.